مقاله بررسی فراوانی رستوریشن هایی با پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۷۸ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی رستوریشن هایی با پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورهنگ
مقاله اورکانتور
مقاله مارژین باز
مقاله مارژین زیرلثه ای
مقاله تخریب پریودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارباشی مقدم فاضله
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی میبدی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حایریان اردکانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان کرباسی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه ای جهرمی محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رستوریشن هایی که دارای نقایصی از قبیل اورهنگ، اورکانتور، مارژین باز، سمان باقیمانده یا مارژین زیرلثه ای هستند، سبب تشدید تجمع پلاک در ناحیه شده و مانع رعایت بهداشت صحیح می شوند. در نتیجه پتانسیل ایجاد التهاب و به دنبال آن، تخریب بافت های پریودنتال را دارند. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی رستوریشن هایی با پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در اسفندماه ۱۳۸۹ است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۱۵۰ نفر از افراد مراجعه کننده به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد، به صورت نمونه گیری آسان و تا رسیدن به حد نصاب معاینه شدند. تمامی رستوریشن ها از نظر وجود اورهنگ، اورکانتور، مارژین باز، سمان باقیمانده و مارژین زیرلثه ای مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: در مجموع تعداد ۳۴۸ رستوریشن مورد بررسی قرار گرفت؛ که ۲۰۸ رستوریشن از نوع ترمیم آمالگامی، ۷۹ رستوریشن ترمیم کامپوزیتی و ۶۵ رستوریشن متال سرامیک بودند. از ۲۰۸ آمالگام، ۸۸ ترمیم (۴۲٫۳۰ درصد) دارای اورهنگ بودند از ۷۹ ترمیم کامپوزیتی، ۱۷ ترمیم (۲۱٫۵۱ درصد) دارای اورهنگ و اورکانتور بودند. از ۶۵ رستوریشن متال سرامیک نیز، ۲۱ رستوریشن (۳۲٫۳ درصد) دارای مارژین باز و ۱۵ رستوریشن (۲۳٫۷ درصد) دارای مارژین زیرلثه ای بودند. سمان باقیمانده در اطراف هیچ یک از رستوریشن ها یافت نشد.
نتیجه گیری: وجود رستوریشن هایی که با سلامت لثه ای تداخل دارند از جمله اورهنگ آمالگام که در این مطالعه بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بودند، ضرورت تلاش بیشتر برای کاهش اینگونه خطاها را نشان می دهد.