مقاله بررسی فراوانی حوادث شغلی و الگوی صدمات وارده به مصدومین ارجاع شده به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی شهرستان ساری از اول بهمن ۱۳۹۰ لغایت دی ماه ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی حوادث شغلی و الگوی صدمات وارده به مصدومین ارجاع شده به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی شهرستان ساری از اول بهمن ۱۳۹۰ لغایت دی ماه ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث شغلی
مقاله الگوی صدمات
مقاله پزشکی قانونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوری سیدخسرو
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسین مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اهمیت منابع انسانی به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اما این سرمایه ارزشمند همواره توسط عوامل متعددی از جمله حوادث ناشی از کار تهدید می شود. این پژوهش با هدف بررسی فراوانی یک ساله حوادث شغلی و الگوی صدمات وارده به مصدومان مراجعه کننده به واحد معاینات شهرستان ساری انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی- مقطعی و با حجم نمونه ۱۲۵ نفر، با استفاده از روش سرشماری بر روی مراجعینی که با شکایت حادثه شغلی برای اولین بار به واحد معاینات پزشکی قانونی شهرستان ساری مراجعه کردند، انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه برای هر یک از مراجعین متغیرهایی مانند سن، جنس وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، نوع صدمات، … بررسی، و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.
یافته ها: این مطالعه نشان داد %۹۷ از افراد حادثه دیده مرد و دارای میانگین سنی ۳۵ سال که %۸۴٫۸ آن ها متاهل بوده و %۶۷٫۲ از آن ها دارای تحصیلات تا مقطع دیپلم و زیردیپلم، %۸۶٫۴ از آن ها بدون آموزش فنی و حرفه ای و %۵۶٫۸ آن ها دارای سابقه کاری کمتر از یک سال بودند. همچنین در میان ماه های سال، خرداد ماه با %۱۷٫۷ بیشترین موارد حوادث و شیفت صبح با %۵۶٫۵ بیشترین زمان وقوع حوادث بود. %۴۰٫۸ از حوادث در کارگاه های صنعتی اتفاق افتاد که %۵۲ آن در اثر برخورد با نیروی مکانیکی بی جان بوده است.در اثر این برخورد %۴۴ از مصدومان دچار شکستگی شده اند. اندام های فوقانی و تحتانی با %۳۹٫۲ و %۲۷٫۲ به ترتیب بیشترین اعضای آسیب دیده می باشند. یافته دیگر این تحقیق نشان داد %۸۲٫۴ از حوادث کار در کارگاه هایی اتفاق افتاده است که دارای جمعیت کمتر از ۱۰ نفر بودند. همچنین %۱۴٫۴ از نمونه ها دارای سابقه قبلی حادثه شغلی می باشند.
بحث و نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که افراد جوان که آموزش حرفه ای نداشته اند، در معرض بیشترین حوادث شغلی قرار دارند. همچنین کارگاه های کوچک از مکان های پرحادثه به شمار می روند. نتایج این مطالعه در بسیاری از موارد با یافته های تحقیقات مشابه در ایران و سایر کشورها مطابقت دارد.