مقاله بررسی فراوانی حساسیت به غذاهای دریایی در دانش آموزان شهر بوشهر و برازجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی حساسیت به غذاهای دریایی در دانش آموزان شهر بوشهر و برازجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت غذایی
مقاله حساسیت به ماهی
مقاله حساسیت به میگو
مقاله علایم پوستی
مقاله گوارشی
مقاله تنفسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی شکراله
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: کشوری سامان
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: بهور بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: زندی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: استوار افشین
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: معمولا حساسیت به غذاهای دریایی دارای تظاهرات بالینی شدید می باشد تاکنون فراوانی آن در افراد جامعه در ایران به طور دقیق مشخص نشده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی فراوانی این بیماری در شهر بوشهر و برازجان پرداخته شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی ۶۰۸ دانش آموز (۳۶ درصد پسر و ۶۴ درصد دختر) در بین سال های ۹۲-۱۳۹۱ در شهر بوشهر و برازجان انجام شد. این مطالعه به بررسی فراوانی حساسیت به غذاها به خصوص غذاهای دریایی مبتنی بر پرسشنامه استاندارد و بر اساس پاسخ های دانش آموزان پرداخته است.
یافته ها: به طور کلی فراوانی حساسیت غذایی در این مطالعه ۱۲ درصد (۷۳ نفر، ۶۹٫۸ درصد (۵۱ نفر) پسر و ۳۰٫۲ درصد (۲۲) دختر) بود. فراوانی حساسیت غذاهای دریایی در کل جمعیت مورد مطالعه،۴٫۴ درصد (۲۷ نفر، ۳۳٫۳ درصد پسر (۹ نفر) و ۶۶٫۷ درصد دختر (۱۶ نفر) بود. همچنین حساسیت به ماهی ۱٫۴ درصد و میگو و سایر سخت پوستان دریایی ۳٫۵ درصد بود. شایع ترین علایم به صورت پوستی (۴۹٫۳ درصد)، گوارشی (۲۸٫۷ درصد) و تنفسی (۲٫۷ درصد) گزارش شد.
نتیجه گیری: این مطالعه اولین مطالعه ای است که در استان بوشهر به بررسی فراوانی حساسیت غذایی دریایی پرداخته است. با توجه به فراوانی بالای حساسیت های غذایی و به خصوص غذاهای دریایی در دانش آموزان، بررسی بیشتر و آموزش های لازم به افراد توصیه می گردد.