مقاله بررسی فراوانی حاملین استافیلوکوک طلایی در بینی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۳۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی حاملین استافیلوکوک طلایی در بینی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوک طلایی
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله متی سیلین
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: سیف ربیعی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی محمدیوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: استافیلوکوک طلایی از شایع ترین پاتوژن های بیمارستانی شناخته شده در سطح جهان است. استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی سیلین یکی از مهمترین پاتوژن های بیمارستانی با شیوع فزاینده در سه دهه اخیر در اکثر کشورهاست. با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی میتوانند منبع عفونت با این ارگانیسم باشند، لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ناقلین بینی استافیلوکوک طلایی در این افراد بوده است.
روش کار: در یک مطالعه توصیفی و مقطعی از سوراخ قدامی بینی ۲۵۸ دانشجو (۱۰۳ مرد و ۱۵۵ زن) شامل ۱۱۶ دانشجو در مقطع علوم پایه، ۹۲ نفر در مقطع بالینی و ۵۰ دستیار پزشکی سواب تهیه شده و در محیط بلاد آگار کشت داده شد. سپس نمونه های دارای کشت مثبت استافیلوکوک طلایی از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن آگار بررسی شدند. هنگام نمونه گیری پرسشنامه ای حاوی اطلاعاتی شامل: جنس، مقطع تحصیلی، سابقه بیماری اخیر،سابقه مصرف دارو و اشتغال اعضای خانواده فرد در بیمارستان،توسط هر فرد تکمیل گردید.
نتایج: از ۲۵۸ دانشجو ۶۵ نفر (۲۵٫۲%) حامل استافیلوکوک طلایی در بینی بودند. فراوانی ناقلین این باکتری بین مقاطع مختلف ونیز مرد و زن تفاوت معناداری نداشت. بیشتر ایزوله ها به پنی سیلین مقاوم بودند (۹۲٫۳%) و ۴۷٫۷% گونه ها مقاوم به متی سیلین بودند. بیشترین فراوانی مقاومت به متی سیلین در دانشجویان دوره بالینی (۸۷%) و بیشترین فراوانی مقاومت به وانکومایسین در دستیاران (۳۰٫۸%) مشاهده شد.
نتیجه نهایی: فراوانی حاملین استافیلوکوک طلایی در بینی در دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی مشابه جمعیت نرمال می باشد ولی فراوانی ناقلین گونه مقاوم به متی سیلین استافیلوکوک (MRSA) و استافیلوکوک طلایی مقاوم به ونکومایسین شیوع بالاتری نسبت به کارکنان بیمارستانی دارد.