مقاله بررسی فراوانی بدخیمی های حفره دهان و بافت های اطراف در یک مرکز درمانی شهر اصفهان در یک دوره پنج ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۶۰ تا ۵۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی بدخیمی های حفره دهان و بافت های اطراف در یک مرکز درمانی شهر اصفهان در یک دوره پنج ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدخیمی های دهان
مقاله بدخیمی های سر و گردن
مقاله اپیدمیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: متقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیوع بدخیمی ها بین جوامع و در یک جامعه بر اساس محل و زمان متفاوت می باشد. انجام مطالعات اپیدمیولوژیک می تواند در آشنایی با گروه های در معرض خطر کمک کننده باشد. هدف از این پژوهش، بررسی فراوانی بدخیمی های دهان و نسوج اطراف با در نظر گرفتن سن و جنس بیماران، نوع و محل بدخیمی در یک مرکز درمانی شهر اصفهان در یک دوره پنج ساله بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر توصیفی، اطلاعات مربوط به ۲۳۶ مورد بدخیمی های دهان و بافت های اطراف، بین سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۴ بررسی و اطلاعات مربوط به سن، جنس و محل ابتلا ثبت شد. بدخیمی ها از نظر بافت منشا در گروه های اپی تلیالی، بزاقی، خونی، بافت نرم و سخت قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ به صورت توصیفی بیان شد.
یافته ها: بدخیمی های حفره دهان ۱٫۸ درصد کل بدخیمی ها را در طی پنج سال مورد نظر تشکیل داد. میانگین سنی مبتلایان به بدخیمی های دهان در این تحقیق ۵۴ سال (۵۶٫۵ سالگی در مردان و ۵۲ سالگی در زنان) به دست آمد. نسبت ابتلا مرد به زن ۲٫۲ برابر بود. فراوان ترین گروه بدخیمی ها مربوط به ضایعات اپی تلیالی با ۷۲ درصد موارد ابتلا بود پس از آن ۱۵ درصد بزاقی، ۵٫۵ درصد خونی، ۲٫۹ درصد بافت نرم و ۲٫۹ درصد ضایعات استخوانی قرار داشتند. ۲۰ درصد بدخیمی ها به حنجره و بعد از آن به زبان (۱۷ درصد) مربوط بود. شایع ترین بدخیمی سرطان سلول سنگفرشی بود که ۹۰ درصد ضایعات اپی تلیالی را تشکیل می داد.
نتیجه گیری: سرطان سلول سنگفرشی فراوان ترین نوع بدخیمی بود. فراوانی در مردان ۵۶٫۵ ساله، و در حنجره و زبان بیشتر مشاهده شد.