مقاله بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس I و پلاسمید حدت در سویه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۵۳ تا ۱۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس I و پلاسمید حدت در سویه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا تیفی موریوم
مقاله پلاسمید حدت
مقاله اینتگرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنیه فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرووارهای مشخصی از سالمونلا متعلق به تحت گونه I سالمونلا انتریکا پلاسمید حدت حامل اپرون SPV را حمل می کنند. این اپرون به همراه دیگر ژن ها در ایجاد حدت و مقاومت دارویی نقش عمده ای دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس I و پلاسمید حدت در سویه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم پرداخته شده است. تعداد ۶۶۳ نمونه مدفوعی از بیمارستان های سطح شهر تهران جمع آوری گردید. بعد از انجام آزمایشات بیوشیمیایی بر روی نمونه ها تعداد ۳۷ جنس سالمونلا جداسازی گردید. سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ST11، ST15 و Fli15، Typ04 به ترتیب مربوط به شناسایی جنس و گونه، از مجموع ۳۷ سالمونلا، ۱۲ جدایه به عنوان سالمونلا تیفی موریوم تائید گردید. در نهایت آزمایش Multiplex PCR با استفاده از پرایمرهای، Int و Vir جهت بررسی حضور اینتگرون های کلاس I و پلاسمید حدت انجام گردید. نتایج نشان داد که از مجموع ۱۲ جدایه، ۴ جدایه (%۳۳٫۳) دارای ژن مربوط به اینتگرون کلاس I و ۵ جدایه (%۴۱٫۷) دارای پلاسمید حدت بودند. حضور ژن های پلاسمید حدت و اینتگرون های کلاس I در بین سویه های تیفی موریوم جدا شده در مطالعه حاضر نشان می دهد با توجه به انتقال افقی این ژن ها، این جدایه ها می توانند مشکلات جدی در سلامت عمومی، بهداشت جامعه و درمان ایجاد نمایند.