مقاله بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل های روده ای
مقاله اختلالات روانی
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی لامع
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حدیقی رامتین
جناب آقای / سرکار خانم: معمار احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طریحی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت های انگلی، از جمله انگل های روده ای، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می باشد. امروزه حتی با صرف هزینه های بسیاری که سالانه سازمان بهداشت جهانی و دولت ها برای حذف، پیشگیری و درمان انگل های روده ای متحمل می شوند، همچنان وجودشان نمایان است. در این پژوهش میزان شیوع انگل های روده ای در جامعه ناتوان ذهنی شهرستان اردبیل مورد مطالعه قرار می گیرد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس بر روی ۲۱۶ نفر از ناتوانان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰ انجام شد. بررسی فراوانی انگل های روده ای در نمونه ها، با روش های لام مستقیم، روش تغلیظ فرمالین اتر و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده، صورت پذیرفت.
یافته ها: از تعداد ۲۱۶ بیمار، در مجموع در ۹۵ مورد (۴۴ درصد)، حداقل یک انگل دیده شد. بلاستوسیستیس هومینیس ۴۱ مورد (۱۹ درصد)، کیست انتاموبا کلی ۲۵ مورد (۱۱٫۶ درصد)، کیست ژیاردیا ۱۸ مورد (۸٫۳ درصد)، تخم تریکوریس تریکیورا ۲ مورد (۰٫۹ درصد) مشاهده شد. آلودگی همزمان به دو نوع انگل برای کیست انتاموبا کلی و بلاستوسیستیس هومینیس ۴ مورد (۱٫۹ درصد) و کیست انتاموبا کلی و کیست یدآموبا بوچلی ۳ مورد (۱٫۴ درصد) بود و در ۰٫۵ درصد نمونه ها به همراه کیست انتاموبا کلی، کیست های چهار هسته ای دیده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج، میزان آلودگی به انگل های روده ای در جامعه ناتوانان ذهنی شهرستان اردبیل نسبت به جامعه های دیگر بالاتر بوده، که توجه بیشتر مسوولین را می طلبد.