مقاله بررسی فراوانی انواع ویبریوهای جداشده از آبهای ساحلی شهر بندرعباس و تعیین مقاومت میکروبی آنها، طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی انواع ویبریوهای جداشده از آبهای ساحلی شهر بندرعباس و تعیین مقاومت میکروبی آنها، طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبریو
مقاله آبهای ساحلی
مقاله بیماری های روده ای
مقاله بندرعباس
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی جوکار صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرخانی عارف
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادمطلق محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویبریوها به عنوان عامل برخی از اختلالات گوارشی و خارج گوارشی شناخته شده اند، که معمولا در برخی از فصول سال به صورت اپیدمی ظاهر می شوند. از آنجایی که دریا به عنوان یکی از زیست بوم های مهم ویبریوها شناخته شده است، این تحقیق با هدف تعیین فراوانی انواع ویبریوها و تعیین مقاومت میکروبی آنها، در مناطق مختلف ساحلی جنوب کشور در فصول مختلف سال انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی–مقطعی، ۶۰۰ نمونه آب برداشت شده از آبهای ساحلی شهر بندرعباس از نظر وجود سویه های ویبریو در دو فصل بهار و زمستان بررسی شدند. برای تشخیص اولیه، از محیط های آب پپتونه قلیایی و TCBS استفاده گردید و با انجام تست های بیوشیمیایی (اکسیداز، حرکت، اندول،KIA  و سایر آزمون های بیوشیمیایی از جمله نمک ۰%، ۶%،VP و ONPG) تشخیص نهایی انجام شد.
یافته ها: ویبریو هاروئی با ۲٫۳%، ویبریو کلرا ۱٫۷%، ویبریو پاراهمولیتیکوس ۱٫۳%، ویبریو فورنیسی ۱٫۲%، شیگلوئید و ویبریو متسچینوکووی ۱%، هیدروفیلا %۰٫۵، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو میمیکوس %۰٫۳ و ویبریو فلوویالیس %۰٫۲، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. همچنین برحسب فصول، ۷۱٫۲% آلودگی مربوط به فصل زمستان و %۲۸٫۸ مربوط به فصل بهار بود، که نشان می داد در زمستان موارد آلودگی بیشتر از فصل بهار بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه محققین، جداسازی این گونه ها بعد از بارندگی، افزایش می یابد. در مطالعه حاضر نیز این پارامتر در جداسازی گونه های ویبریو تاثیر مثبت داشته است.