مقاله بررسی فراوانی انسداد راه های هوایی کوچک در افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سال های ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی انسداد راه های هوایی کوچک در افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سال های ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپیرومتری
مقاله بیماری راه های هوایی
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتکش محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیحتی گیلوایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کوچری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عربی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی درصد فراوانی انسداد راه های هوایی کوچک در افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، طی سال های ۹۱-۱۳۹۰ می باشد.
روش کار: این مطالعه، یک مطالعه مقطعی می باشد که بر روی ۱۰۰ فرد چاق انجام شده است که سابقه بیماری های تنفسی و قلبی نداشته و علائم تنفسی را در هفته های اخیر ذکر نمی کردند. پس از انجام اسپیرومتری بر روی آن ها، فراوانی افرادی که صرفا درصد %۷۵-۲۵ FEF آن ها کمتر از ۶۰ و سایر پارمترهای اسپیرومتری نرمال بود، محاسبه شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۸٫۶±۴۰٫۳ سال بود. ۸۶% بیماران را زنان و ۱۴% را مردان تشکیل می دادند. در این مطالعه، نشان داده شد که شیوع بیماری راه های هوایی کوچک ۲۸% می باشد.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که درصد فراوانی بیماری راه های هوایی کوچک در افراد چاق از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. لذا، بیماریابی افراد چاق بدون علامت تنفسی، از لحاظ اختلالات ریوی توصیه می شود تا با تشخیص و درمان به موقع آن ها از مورتالیتی و موربیدیتی آن ها بکاهیم.