مقاله بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بی خوابی و آپنه انسدادی حین خواب تشخیص داده شده با پلی سومنوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بی خوابی و آپنه انسدادی حین خواب تشخیص داده شده با پلی سومنوگرافی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات خواب
مقاله آپنه انسدادی حین خواب
مقاله افسردگی
مقاله بی خوابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان امید
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نیت حقیقی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شمس حسینی نرگس سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثر افسردگی روی کیفیت زندگی به خصوص در مبتلایان به اختلالات خواب از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد از این رو به بررسی افسردگی در بیماران مبتلا به بی خوابی و آپنه انسدادی که با تست پلی سومنوگرافی تشخیص داده شده اند و برخی از عوامل موثر بر آن پرداخته ایم.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۱۴۸ بیمار مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان بهارلو که در سال های ۹۱-۱۳۸۹ تحت پلی سومنوگرافی قرار گرفته بودند و بر اساس پلی سومنوگرافی اختلال خواب آنها تشخیص داده شده بود وارد مطالعه شدند، سپس برای هر یک از شرکت کنندگان فرم جمع آوری اطلاعات و پرسشنامه بک تکمیل گردید. پس از جمع آوری اطلاعات فوق برای بیماران مبتلا به آپنه انسدادی و بی خوابی، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری ۱۶ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به نقطه برش تعیین شده جهت تشخیص افسردگی بر اساس پرسشنامه بک، فراوانی افسردگی در بین بیماران متفاوت بود، با نقطه برش نمره ۱۶ و بالاتر فراوانی افسردگی در مبتلایان به بی خوابی بیشتر بود (۴۰% در برابر ۳۵%) ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. با نقطه برش بیشتر یا مساوی ۱۰، ۸۰% از مبتلایان به بی خوابی و ۵۸٫۳% از بیماران مبتلا به آپنه انسدادی از افسردگی رنج می برند که با این نقطه برش اختلاف آماری معنی داری بین نوع اختلال خواب و ابتلا به افسردگی مشاهده شد. همچنین در مدل رگرسیون خطی پس از تعدیل کردن برای دیگر متغیرها همانند سن، جنس، اختلال خواب، شاخص توده بدنی، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات، بین نمره پرسشنامه بک و نمره پرسشنامه(Insomnia Severity Index) ISI  رابطه معنی داری وجود داشت (P=0.01).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر نمره افسردگی بک در بیماران مبتلا به بی خوابی بیشتر از نمره افسردگی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب بود در حالی که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. حتی با حذف اثر مخدوش کننده ها دیده می شود که بی خوابی به شکل معنی داری با نمره پرسشنامه افسردگی بک افزایش می یابد.