مقاله بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوران یائسگی
مقاله استئوپروز
مقاله استئوپنی
مقاله سنجش تراکم استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادرضایی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی سرابی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که از بارزترین مشخصه های آن کاهش موادمعدنی و ماتریکس استخوان می باشد.این بیماری بیش از نیمی از زنان بالای ۵۰ سال را درگیر می کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع استئوپروز و استئوپنی در ۵ سال ابتدای یائسگی در میان زنان مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی مرکز آموزشی-درمانی-پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، انجام پذیرفت.
روش کار: در یک مطالعه مقطعی، ۲۵۰ زن یائسه سالم مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و بر اساس فاکتورهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. اندازه گیری تراکم معدنی استخوان در دو ناحیه فمور و ستون فقرات کمری (L2-L4) به روش دگزا انجام شد. داده ها وارد رایانه و به کمک نرم افزار SPSS Ver.17، تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در این مطالعه ۲۵۰ زن بین سنین ۴۴ تا ۶۲ سال با میانگین سنی ۵۲٫۹±۳٫۷۷ سال بررسی شدند. متوسط زمان یائسگی این افراد ۲٫۸±۱٫۵ سال و میانگین وزنی آنان ۷۰٫۰±۱۱٫۵۵ کیلوگرم بود. با توجه به BMD فمور، ۴۰% افراد مورد مطالعه استئوپنی و ۸% افراد استئوپروز دارند و بر اساس BMD لومبار، ۴۴% افراد استئوپنی و ۱۷% افراد استئوپروز دارند.
نتیجه گیری: در نهایت حدود ۷۰% افراد مورد بررسی در مطالعه ما (زنان یائسه در ۵ سال اول دوران یائسگی)، در یکی از دو محل مورد بررسی، دچار استئوپنی یا استئوپروز هستند و تنها ۳۰% افراد در وضعیت طبیعی می باشند.