مقاله بررسی فراوانی اختلال دید رنگ اکتسابی کارکنان بخش های مختلف کارخانه مواد شوینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی اختلال دید رنگ اکتسابی کارکنان بخش های مختلف کارخانه مواد شوینده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دید رنگ
مقاله مواجهه شغلی
مقاله مواد شوینده و کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیلوار نگار
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: دید رنگ یکی از عملکردهای مهم سیستم بینایی است. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مواجهه مزمن شغلی با مواد شوینده روی دید رنگ در گروه های مختلف انجام می پذیرد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در یک کارخانه مواد شوینده بر روی همه ۳۰۰ نفر انجام شد. بعد از لحاظ کردن معیارهای خروج ۲۷۹ نفر واجد شرایط در این مطالعه شرکت داده شدند. معاینات کلی بینایی و تست دید رنگ بر روی همه کارکنان انجام پذیرفت. در این مطالعه اختلال دید رنگ با تست ایشی هارا و فرانسفورت D15 به انجام رسید.
یافته ها: اختلال دید رنگ ۱۲٫۹ درصد به دست آمد که در این میان افرادی که در قسمت پودر مشغول به کار بودند، اختلال دید رنگ بیشتری را گزارش کردند.
نتیجه گیری: مواجهه شغلی مزمن با مقادیر زیاد از حد مواد شوینده می تواند منجر به اختلال دید رنگ اکتسابی شود.