مقاله بررسی فراوانی ائوزینوفیلی بافتی در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۹۶ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی ائوزینوفیلی بافتی در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ائوزینوفیلها
مقاله سرطان سلول سنگفرشی
مقاله سر و گردن
مقاله رنگ آمیزی Luna

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهروتابان صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: جولهر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ائوزینوفیلی همراه تومور (TATE) در انواع مختلف ﻧﺌﻮپلاسم ها مشاهده می شود ولی هنوز ارتباط آن با سرطان ها مشخص نشده است، از جمله سرطان سلول سنگفرشی (SCC) که شایع ترین بدخیمی سر و گردن می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین TATE و درجه بندی هیستولوژیک SCC سر و گردن توسط رنگ آمیزی Luna می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، ۶۷ نمونه شامل اسلایدهای برشهای ۴ میکرونی بافت HNSCC رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلین و اﺋﻮزین جهت بررسی درجه بندی هیستولوژیک بازبینی شد و به سه گروه خوب تمایز یافته، با تمایز ضعیف و با تمایز متوسط تقسیم شدند. بررسی انفیلتراسیون اﺋوزینوفیل ها در تومور با استفاده از روش رنگ آمیزی هیستوشیمی Luna انجام شد، اﺋوزینوفیل ها در ۱۰ شان میکروسکوپی بصورت تصادفی شمارش شده و در ۴ گروه طبقه بندی شدند. ارتباط بین ارتشاح ائوزینوفیلی و درجه هیستولوژیک وسایر عوامل مرتبط با آزمون های Mann- U- Whitney، Chi-square Kruskal-wallis و ضریب همبستگی Spearman بررسی شد.
یافته ها: فراوانی ائوزینوفیلی بافتی تنها در یک مورد صفر (۱٫۵%) و در ۶۶ مورد ۹۸٫۵)%) مثبت بود. میانگین سلول های ائوزینوفیل شمارش شده ۵٫۴۱±۴٫۷۴ بود. بین درجه هیستوپاتولوژیک و TATE رابطه معنی دار بدست آمد. (P=0.04) ولی رابطه معنا داری بین TATE با سن، جنس و محل ضایعه وجود نداشت.
نتیجه گیری: فراوانی ائوزینوفیلی بافتی در گروه مبتلایان به اسکواموس سل کارسینوم سر و گردن با تمایز ضعیف کمتر از دو گروه دیگر بود ولی ارتباطی با سایر فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک دیده نشد.