مقاله بررسی فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو نماتود کنتراسکوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو نماتود کنتراسکوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریاچه پریشان
مقاله نماتود
مقاله لارو
مقاله کنتراسکوم
مقاله ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین منشادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم خانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترحمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی حاضر به منظور بررسی میزان فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو انگل کنتراسکوم (Contracaecum) طی فصول مختلف سال به انجام رسید. صید ماهی ها در دو فصل گرم (بهار و تابستان) و سرد (پاییز و زمستان) سال ۱۳۹۰ انجام شد و ماهی های صید شده به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل شدند. در مجموع در این تحقیق تعداد ۱۷۰ قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۵ گونه حمری (Barbus luteus)، دشت ارژنی (Capoeta baroisi persica)، رفته گر (Garra ruffa obtusa)، برگ بیدی (Chalcolburnus sellal) و بوتک (Cyprinion macrostomus tenairidias) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین تعداد آلودگی انگلی در گونه حمری در فصول گرم و سرد به ترتیب ۶±۳٫۱۱ و ۲±۰٫۹۱ در گونه دشت ارژنی در فصول گرم و سرد به ترتیب ۸٫۶۶۶±۳٫۰۲ و ۰٫۵±۰٫۵۴۴ در گونه بوتک در فصول گرم و سرد به ترتیب ۶٫۸۳۳±۳٫۳۶۸ و ۲±۰٫۷۳۲، در گونه برگ بیدی در فصول گرم و سرد به ترتیب ۹٫۵±۲٫۷۲۴ و ۲±۰٫۷۳۳ و در گونه ماهی رفته گر در فصول گرم و سرد به ترتیب ۵±۲٫۳۰۱ و ۲٫۵±۱٫۰۸ بوده است. بیشترین و کم ترین تعداد انگل جدا شده به ترتیب مربوط به ماهی برگ بیدی و ماهی رفته گر می باشد. فراوانی انگل در تمامی گونه ها در فصول گرم سال بیشتر از فصول سرد سال بوده است.