مقاله بررسی فراوانی آلل HLA-B*57:01 در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی آلل HLA-B*57:01 در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله آباکاویر
مقاله آنتی ژن HLA-B*57:01
مقاله واکنش افزایش حساسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی عبدالباقی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان لادن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزرگر علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی کوچک حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژاد پردیس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ناصح
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی زنجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بیان الحق سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صدرپور پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آباکاویر (Abacavir) یکی از داروهایی است که در رژیم های درمانی آنتی رتروویرال برای درمان عفونتHIV  و بیماری ایدز کاربرد دارد. مهمترین عارضه جانبی دارو واکنش افزایش حساسیت است که با عوارض متعدد و جدی می تواند همراه باشد. واکنش افزایش حساسیت به آباکاویر ارتباط تنگاتنگی با آلل HLA-B*57:01 دارد، از همین رو، شناسایی بیماران آلل مثبت و عدم شروع دارو در آنان راهکار موثری در پیشگیری از عارضه افزایش حساسیت می باشد.
روش بررسی: در یک پژوهش مقطعی (Cross-sectional) از مهر ماه تا اسفند ماه ۱۳۹۱، تعداد ۱۲۲ نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به مطالعه وارد شدند. بیماران به صورت هم زمان از بیماران HIV مثبت و بیماران HIV مثبتی که وارد مرحله ایدز شده اند انتخاب گردیدند. وجود یا نبود آلل HLA-B*57:01 به روش PCR-SSP در آنان تعیین گردید.
یافته ها: از مجموع ۱۲۲ بیمار وارد شده در مطالعه ۷۳ نفر (%۵۹٫۸) مرد بودند. به ترتیب، %۱٫۷ و %۴۰٫۷ از بیماران دچار عفونت هم زمان به هپاتیت B و C بودند. سابقه اعتیاد و درمان آنتی رتروویرال نیز به ترتیب در %۳۸٫۵۰ و ۵۰% از بیماران مثبت بود. در مجموع سه نفر از ۱۲۲ بیمار ارزیابی شده آلل HLA-B*57:01 مثبت داشتند که نشان دهنده فراوانی %۲٫۴۶ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۰٫۰۰۵ تا ۷٫۳۰) بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که فراوانی آلل HLA-B*57:01 در جمعیت ایرانی %۲٫۵ است. این میزان، مشابه جمعیت های دیگر در خاورمیانه است اما از برخی جمعیت های آسیای جنوب شرقی، اروپایی و آمریکایی کم تر است.