مقاله بررسی فراصوت درمانی بر ذخیره فولیکولی و رگزایی بافت تخمدان موش، ۱۴ روز پس از پیوند هتروتوپیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۰۱ تا ۱۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی فراصوت درمانی بر ذخیره فولیکولی و رگزایی بافت تخمدان موش، ۱۴ روز پس از پیوند هتروتوپیک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش
مقاله پیوند تخمدان
مقاله امواج فراصوت پالسی با شدت پایین (LIPUS)
مقاله رگزایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی نعیمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از چالش های موجود در زمینه پیوند تخمدان بروز آسیب های ایسکمی ریپرفیوژن می باشد. درمان با شدت های پایین اولتراسوند پالسی (LIPUS) در پیوندها، زمانی که بافت انتقالی بلافاصله پس از پیوند در شرایط حاد و بحرانی از نظر تامین خونرسانی به سر می برد، بسیار مفید بوده و افزایش بقای توده انتقالی را نشان می دهد. هدف از این بررسی اثر امواج فراصوت بر پیوند هتروتوپیک تخمدان موش است.
روش بررسی: موش های ماده بالغ نژاد NMRI انتخاب شده و به گروه های کنترل، آزمایشی و شم تقسیم گردیدند. در گروه آزمایشی بعد از پیوند تخمدان چپ به عضله پشتی، تخمدان پیوندی تحت تابش امواج فراصوت با شدت ۰٫۳w/cm2، فرکانس 3MHZ و مد پالس ۱:۴ به مدت ۵ دقیقه روزانه و برای طول دوره ۱۴ روز قرار گرفتند. بعد از طی دوره تخمدان های پیوندی خارج شده و بلافاصله جهت مطالعات بافت شناسی ثابت گردیدند. میزان رگزایی نیز به وسیله تست ایمنوهیستوشیمی CD31 مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که عامل رگزایی
CD31 در گروه آزمایشی که تحت تابش امواج فراصوت بودند نسبت به گروه کنترل، بیشتر بیان شد و اولتراسوند درمانی منجر به حفظ بهتر ذخیره فولیکولی تخمدان های پیوندی گردید.
نتیجه گیری: اولتراسوند درمانی در بهبود و حفظ ذخایر فولیکولی تخمدان پیوندی می تواند بسیار موثر باشد. این امر احتمالا بر اساس تسریع رگزایی و افزایش تولید عوامل رشد توسط تاش امواج فراصوت (
LIPUS) صورت می پذیرد.