مقاله بررسی فراساختار گناد جنسی نر در سمندر غارزی، Paradactylodon gorganensis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی فراساختار گناد جنسی نر در سمندر غارزی، Paradactylodon gorganensis
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمندر
مقاله پاراداکتیلون گرگاننزیس
مقاله گناد جنسی نر
مقاله فراساختار
مقاله میکروسکپ الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سمندر غارزی (Paradactylodon gorganensis) گونه بومی ایران بوده و تنها در غار شیرآباد گرگان یافت می شود. این گونه در لیست قرمز ICUN قرار گرفته است. در این مطالعه گناد نر حیوان بوسیله میکروسکپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد پنج نمونه جانور نر در فاصله اردیبهشت تا شهریور از غار شیرآباد جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پس از بررسی آناتومی و مورفولوژی حیوانات بیهوش و کالبد شکافی شدند. بیضه ها به قطعات کوچک بریده شده، در فیکساتیو گلوتار آلدئید تثبیت شدند و مطابق روش های استاندارد از آنها گرید بافتی جهت مطالعه با میکروسکپ الکترونی گذاره تهیه گردید. نتایج مطالعات نشان داد در این حیوانات دوشکلی جنسی دیده نمی شود. یک جفت بیضه استوانه ای و کرم رنگ در محفظه شکمی و متصل به کلیه ها می باشد همچنین، اجسام چربی به رنگ زرد دیده می شوند. گنادها لبوله بوده و لبول های حاشیه ای بزرگ و چند وجهی و لبول های مرکزی کوچک و مدور هستند. اسپرماتوژنز الگوی کیستی دارد و در بیضه فعال از نظر اسپرماتوژنز در لبول های مختلف، دستجات سلول های لایه ژرمینال در مراحل متفاوت دیده شده اما در یک لبول اغلب سلول های جنسی همزمانی دارند. هسته اسپرماتوزوئید کشیده بوده اما آکروزوم مشخص دیده نشد.