مقاله بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کود شیمیایی و شیرابه کود گاوی در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کود شیمیایی و شیرابه کود گاوی در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله ماهیان گرم آبی
مقاله استخر پرورشی
مقاله شیرابه کود گاوی
مقاله کود شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمیان محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای زیستی (تراکم و زی توده فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون) و غیر زیستی (خصوصیات فیزیکو شیمیایی) سه استخر پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده با کود شیمیایی، کود شیمیایی توام با شیرابه کود گاوی و شیرابه کود گاوی در استان مازندران صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر سه استخر میزان اکسیژن محلول در آب ازحد مجاز کمتر نبوده و دامنه نوسانات pH قلیایی بوده است (۷٫۹۴-۸٫۵۴) که با دامنه نوسانات تعیین شده در پرورش ماهیان گرم آبی کاملا مطابقت دارد. مقادیر آمونیم، نیترات و فسفات نیز درحد مطلوب ثبت گردید. شدت افزایش تراکم فیتوپلانکتون در استخر غنی شده با کود شمیایی و شیرابه گاوی بیشتر از دو استخر دیگر بوده است. تراکم و زی توده کل زئوپلانکتون و همچنین گروه های اصلی (روتیفرها، کوپه پودا، کلادوسرا) نیز در استخر ۲ بیش از استخرهای ۱ و ۳ افزایش نشان داد. نتیجه این که، به نظر می رسد که استفاده از شیرابه کود گاوی به همراه کود شیمیایی، پتانسیل بالاتری را در ایجاد مواد غذایی اولیه برای پرورش ماهیان گرم آبی داشته است. ضمن آن که این روش از هزینه پرورش دهندگان برای خرید کودهای شیمیایی می کاهد.