مقاله بررسی غنی سازی آرتمیای فرانسیسکانا با غلظت های مختلف سدیم فلوراید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی غنی سازی آرتمیای فرانسیسکانا با غلظت های مختلف سدیم فلوراید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نائوپلئوس آرتمیا
مقاله سدیم فلوراید
مقاله غنی سازی
مقاله دستگاه الکترود یون گزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پرورش لارو ماهیان اصلی ترین مساله، تامین غذای با کیفیت بالا است که به راحتی توسط لارو ماهی پذیرفته و هضم شود. امروزه از غذای زنده و به خصوص نائوپلئوس آرتمیای غنی شده با مواد مختلف در تغذیه آغازین بسیاری از گونه های پرورشی ماهی و میگو، در سطح وسیعی استفاده می شود. فلوراید ماده معدنی بسیار مهمی است که از طریق آب آشامیدنی و غذاهای دریایی نظیر ماهی و میگو به انسان می‏رسد. در این تحقیق غنی سازی آرتمیای فرانسیسکانا (A. franciscana)، با سدیم فلوراید در مرکز تکثیرو پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی رشت انجام گرفت. سیست آرتمیا پس از پوسته زدایی و ۳۰ ساعت بعد از تخم گشایی و در مرحله Instar II، با سدیم فلوراید در غلظت های ۴۰ و ۸۰ و ۱۶۰ mg/L و شاهد (بدون غنی سازی)، هر کدام با سه تکرار غنی سازی گردید، ۲، ۴ و ۶ ساعت بعد از غنی سازی از تیمارها نمونه برداری به عمل آمد و پس از انجماد و خاکستر نمودن، اندازه گیری میزان سدیم فلوراید جذب شده نمونه ها توسط دستگاه الکترود یون گزین انتخابی صورت گرفت. بر طبق نتایج آزمون آماری، اثر متقابل زمان با فلوراید در سطح ۱% معنی دار بود (P<0.01).
تمامی تیمارهای غنی سازی شده، با تیمار شاهد اختلاف آماری معنی داری داشتند. بیشترین میزان جذب سدیم فلوراید در تیمار ۴۰ میلی گرم در لیتر در زمان ۲ ساعت بود و دوز ۱۶۰ mg/L، با توجه به جذب فلوراید بیشتر نسبت به دوز ۴۰ mg/L، باعث مرگ نائوپلئوس آرتمیا گردید. همچنین با گذشت زمان از ۲ ساعت به ۶ ساعت، از میزان فلوراید جذبی کاسته شده و در واقع آرتمیا آن را دفع می کند. بر اساس نتایج حاصله، تیمار ۴۰ mg/L، سدیم فلوراید با زمان ۲ ساعت بهترین دوز برای غنی سازی آرتمیا با سدیم فلوراید است.