مقاله بررسی غلظت و همبستگی فلزات نیکل و وانادیوم در رسوبات سطحی و صدف صخره ای (Saccostrea cucullata) در سواحل بندرلنگه و جزیره هندورابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت و همبستگی فلزات نیکل و وانادیوم در رسوبات سطحی و صدف صخره ای (Saccostrea cucullata) در سواحل بندرلنگه و جزیره هندورابی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکل
مقاله وانادیوم
مقاله Saccostrea cucullata
مقاله بندرلنگه
مقاله جزیره هندورابی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری چهارلنگ بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی بختیاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی اکوسیستم های آبی به فلزات سنگین به یکی از مشکلات جهانی در کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته جهان تبدیل شده است. در این پژوهش، به بررسی غلظت فلزات نیکل و وانادیوم با نمونه برداری از رسوبات سطحی و صدف های صخره ای  (Saccostrea cucullata)از ۶ ایستگاه در طول سواحل بندرلنگه و جزیره هندورابی به ترتیب در پاییز ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ پرداخته شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین غلظت عنصر نیکل در بافت نرم صدف های صخره ای در سواحل بندرلنگه مقادیر بالاتری را نسبت به مقادیر آن در جزیره هندورابی نشان دادند، در حالی که میزان تجمع عنصر وانادیوم در بافت های مختلف (بافت نرم و پوسته) صدف های صخره ای در سواحل جزیره هندورابی بالاتر مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دادند که همبستگی مثبت و معنی داری میان غلظت عناصر نیکل و وانادیوم در پوسته صدف های صخره ای و رسوبات سطحی جزیره هندورابی وجود دارد، اگر چه هیچ گونه همبستگی میان غلظت عناصر سنگین در بافت نرم و رسوب سطحی مشاهده نشد. علاوه بر آن، همبستگی مثبت و معنی داری میان غلظت عنصر نیکل در بافت نرم صدف و رسوبات سطحی بندرلنگه مشاهده شد، همچنین عنصر وانادیوم همبستگی معنی داری را میان پوسته صدف و رسوب سطحی نشان داد. در کل در جزیره هندورابی بافت سخت (پوسته) صدف برای پایش زیستی فلزات نیکل و وانادیوم بهتر از بافت نرم یافت شد، در حالی که در منطقه بندرلنگه بافت نرم و پوسته صدف به ترتیب شاخص زیستی مناسب تری برای فلزات نیکل و وانادیوم مشاهده شدند.