مقاله بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان-های مسکونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان-های مسکونی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله منوکسید کربن
مقاله هوای داخل
مقاله هوای آزاد
مقاله نسبت I/O

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده ریحانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: انصارین خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیش از ۹۰ درصد زندگی افراد در محیط های داخل سپری می شود. آلودگی هوای داخل در جهان سالانه عامل بیش از ۲٫۲ میلیون مرگ و میر می باشد. در کشور ما در سال ۸۸، ۷۶۹ نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO جان خود را از دست دادند. بنابراین اهداف این مطالعه اندازه گیری غلظت CO ناشی از ترافیک در هوای آزاد محیطی شهری و مقایسه آن با استاندارد کیفیت هوا و تعیین رابطه آن با مقادیر اندازه گیری شده در فضاهای داخل ساختمان می باشد.
روش کار: اندازه گیری ها در طی یک دوره یک ساله از زمستان ۸۵ تا پاییز ۸۶، در ۱۱ ایستگاه انتخاب شده در سطح شهر تبریز صورت گرفته است. برای اندازه گیری غلظت گاز CO در دو محیط داخل و خارج از دستگاه گاز سنج تک سنسوره که دستگاه اختصاصی این گاز است، استفاده شد.
یافته ها: بیشترین غلظت CO در هوای خارج در فصل زمستان و تابستان به ترتیب برای ایستگاه های شماره ۸ و ۹ واقع در مراکز تجاری و اداری شهر ۱۱ و ۱۰ پی پی ام اندازه گیری شده است. کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه های شماره ۳ (۴٫۵ پی پی ام) و شماره ۱ (۴ پی پی ام) واقع در مناطق مسکونی حاشیه شهر می باشد. محدوده نسبت غلظت CO در هوای داخل به خارج I/O در فصل زمستان و تابستان برای تمامی مناطق مورد مطالعه به ترتیب بین ۰٫۲ تا ۱٫۶ و ۲٫۰ تا ۱ متغیر بوده است.
نتیجه گیری: مشخص شد که با اندازه گیری غلظت
CO در هوای خارج نمی توان غلظت آن در هوای داخل ساختمان را تخمین نمود. در کلیه موارد غلظت CO در فصل زمستان نسبت به تابستان بیشتر بوده و همچنین هوای داخل طبقه اول آلوده تر از طبقه چهارم بوده است.