مقاله بررسی غلظت تری هالومتان ها (THMs) در آب شرب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی غلظت تری هالومتان ها (THMs) در آب شرب شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تری هالومتان
مقاله آب شرب تهران
مقاله کلروفرم
مقاله کلر باقیمانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دویل مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: یونسیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نظم آرا شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از جمله ترکیبات ارگانوکلره هالوژنه، تری هالومتان ها (کلروفرم، برمودی کلرومتان، دی برموکلرومتان، و تری برموفرم) می باشند. این ترکیبات در نتیجه واکنش کلر آزاد با برخی ترکیبات آلی در آب به وجود می آیند. خطرات بالقوه و خصوصیات سرطان زایی THMs اثبات شده است. به همین منظور، در این مطالعه سعی بر آن شده است که غلظت این ترکیبات در آب شرب مصرفی خروجی از تصفیه خانه جلالیه اندازه گیری شود.
روش کار: در این تحقیق که در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت، غلظت تری هالومتان ها با شاخص کلروفرم در خروجی تصفیه خانه آب جلالیه اندازه گیری شد. نمونه برداری ها ماهیانه و در هنگام صبح انجام می گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه جهت عمل کلر زدایی، از تیوسولفات سدیم استفاده می شد. فاصله نمونه برداری تا آنالیز کمتر از ۶ ساعت بود. سپس غلظت تری هالومتان (کلروفرم) نمونه ها توسط دستگاه GC قرائت می شد.
یافته ها: متوسط غلظت کلروفرم در آب ورودی تصفیه خانه جلالیه برابر با ۷٫۴۲ g/lm بود. و متوسط مقدار pH آب خام و آب تصفیه شده به ترتیب برابر با ۷٫۹۲ و ۷٫۸۷ بود.
نتیجه گیری: متوسط غلظت کلر در ورودی و خروجی تصفیه خانه به ترتیب برابر با ۰٫۷۳ و ۰٫۹۴ میلی گرم در لیتر بود. با وجود متوسط کلر باقیمانده برابر با ۰٫۹۴، غلظت کلرو فرم در خروجی تصفیه خانه بسیار پایین تر از حد مجازتری هالومتان آب آشامیدنی ایران و سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰ mg/l) می باشد. بیشترین غلظت تری هالومتان مربوط به ماه اردیبهشت بود.