مقاله بررسی غده زایی درون شیشه ای ارقام تجاری سیب زمینی (.Solanum toberosum L) جهت تولید ریز غده های عاری از ویروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی غده زایی درون شیشه ای ارقام تجاری سیب زمینی (.Solanum toberosum L) جهت تولید ریز غده های عاری از ویروس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غده هایی عاری از ویروس
مقاله سیب زمینی
مقاله ریز ازدیادی
مقاله ارقام تجاری
مقاله ریز غده زایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مفیدآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مفیدآبادی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی توان ریز غده زایی درون شیشه ایی ارقام تجاری سیب زمینی (Solanum toberosum L.) واریته های سانته، ساتینا و بامبا برای تولید ریز غده های عاری از ویروس، تکثیر گیاهچه های درون شیشه ایی از طریق ایزوله کردن قطعات جوانه دار و انتقال آن به محیط کشت MS حاوی ۳۰ در صد ساکارز با واکشت های متوالی انجام شد. گیاهچه های حاصل جهت تولید ریز غده های درون شیشه ایی به محیط کشت MS حاوی ۳۰ الی ۶۰ گرم در لیتر ساکارز منتقل شد. ارقام مختلف تجاری و غلظت ساکارز به عنوان دو فاکتور موثر در تولید ریز غده های درون شیشه ایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام تجاری در سطح ۵ درصد برای توان ریز غده زایی درون شیشه ای (میکروتیو بر) وجود ندارد. رقم بامبا با متوسط حدود ۲ عدد در هر گیاهچه بیشترین توان غده زایی را داشته است. در حالی که اختلاف معنی داری بین غلظت ۶۰ گرم در لیتر ساکارز با ۳۰ گرم در لیتر آن در تولید ریز غده درون شیشه ای (میکروتیوبر) در سطح ۵ درصد مشاهده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از کشت ریز غده های درون شیشه ای در گلخانه و تولید غده های عاری از ویروس، نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد بین ارقام تجاری در تولید ریز غده های عاری از ویروس گلخانه ای (مینی تیوبر) وجود ندارد.