مقاله بررسی عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده های لرزه ای در میدان نفتی شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۱۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده های لرزه ای در میدان نفتی شادگان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله تخلخل
مقاله سیری آب
مقاله نشانگر لرزه ای
مقاله کیفیت مخزن
مقاله میدان شادگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نادری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور برآورد مشخصات مخزن و بررسی های رخساره ای در میدان شادگان، ابتدا سرسازند سروک و بخش های بالایی آن به منزله لایه های مخزنی هدف، تفسیر ساختمانی شد و سپس با اعمال روش های وارون سازی لرزه ای، نشانگر مقاومت صوتی لایه های پیش گفته استخراج شد. با به کارگیری روش های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی پارامتر های مخزنی تخلخل و سیری (اشباع) شاره در لایه های مخزنی سازند سروک مورد بررسی قرار گرفت و نقشه توزیع آنها تهیه شد. تحلیل نتایج و بررسی نقشه های مقاومت صوتی، تخلخل مفید، سیری شاره و مقدار هیدروکربور نشان داد که زون های مخزنی گروه بنگستان محدود به بخش های سروک ۲ و سروک ۴ است که دارای تغییرات رخساره ای هستند، به طوری که این تغییرات در گستره مکانی باعث تفکیک جانبی زون های مخزنی به دو بخش کاملا مجزای رسوبی با AI و میزان تخلخل کاملا متفاوتی شده است. وقتی که این تغییرات رخساره ای و مقدار تخلخل در کنار سیری شاره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت مشخص شد که مخازن گروه بنگستان در میدان شادگان تحت تاثیر تغییرات رخساره ای اند و به دو بخش شمال غربی و جنوب شرقی تقسیم می شوند که بخش شمال غربی، دارای پتانسیل مخزنی بیشتری است. با توجه به نتایج این طرح، مخازن سازند سروک در این میدان از نوع مخازن چینه ای ارزیابی می شوند و تغییرات رخساره ای در حکم عامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی آنها در نظر گفته شده است. لذا برای توسعه و حفاری های جدید، بخش شمال غربی میدان و زون های مخزنی ۲ و ۴ پیشنهاد می شود.