مقاله بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار کار
مقاله اشتغال
مقاله بیکاری
مقاله سیاست های اشتغال زایی
مقاله خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست های موثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۳ و به کار گیری تکنیک ARDL اقدام به برآورد مدل پویای تقاضای نیروی کار شده است. نتایج حاکی از آن بوده که در کوتاه مدت می توان با استفاده از تسهیلات و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد. ضمن اینکه مهم ترین عامل ایجاد اشتغال در بلندمدت سرمایه گذاری و به تبع آن، رشد اقتصاد شناسایی شده است. میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف پذیری پایین بازار کار در اقتصاد ایران بوده که لازم است سیاست ها و راهکارهای قانونی لازم برای روان تر ساختن آن مد نظر قرار گیرد.