مقاله بررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرونشست زمین
مقاله سطح ایستابی
مقاله پیامدهای ژئومورفیک
مقاله برداشت آب زیرزمینی
مقاله دشت مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنیافر ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده هادی
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده فرونشست به عنوان یکی از مخاطرات ژئومورفیک طی سال های اخیر در قسمت هایی از سطح کشور و از جمله در بخش هایی از دشت مشهد به مرحله بحرانی رسیده است و برنامه های عمرانی و سازه ای و کشاورزی را با محدودیت شدید در این بخش ها مواجه کرده است. اگرچه گروهی از عوامل در ایجاد این پدیده موثر بوده اند ولی مهم ترین آن ها در دشت مشهد، عامل برداشت های بی رویه و بیش از حد مجاز آب زیرزمینی و ممانعت از نفوذ آب برگشتی شرب، صنعت و کشاورزی به دشت بوده است. دشت مشهد از نظر برداشت آب، حالت فوق بحرانی دارد و با توجه به رشد سریع فیزیکی شهر مشهد هر ماه شاهد تغییرات کند ولی بسیار مخاطره آور فرونشست (به ویژه در جنوب شرقی، طوس، قرقی، خواجه ربیع و شمال غرب) می باشیم. به طوری که در محدوده روستای حسن خوردو و در شمال غربی دشت مقدار افت سطح آب زیرزمینی طبق آمارهای ثبت شده به بیش از ۳۰ متر در طول ۲۴ سال آماربرداری می رسد. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر در فرونشست دشت و تعیین افت سالانه سطح ایستابی در آبخوان دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه می باشد. از طرفی پیامدهای ژئومورفیک ناشی از پدیده سوبسیدانس (Subsidence) دشت نیز شناسایی و بررسی گردیده است. با استفاده از تکنیک راداری اینترفرامتری و عملیات GPS و آنالیز ارزیابی های انجام شده در قسمت هایی از آبخوان مشخص گردید که میزان افت سالانه سطح آب زیرزمینی دشت ۴۷.۱ متر و بیشترین فرونشست ها و حفرات با اشکال ژئومورفیک متفاوت در بخش های مرکزی و جنوب شرقی آن رخ داده است.