مقاله بررسی عوامل موثر در تعیین مطلوبیت زیستگاه آگامای سروزغی ایرانی (Phrynocephalus persicus) در تالاب میقان (حوزه میقان) – استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در تعیین مطلوبیت زیستگاه آگامای سروزغی ایرانی (Phrynocephalus persicus) در تالاب میقان (حوزه میقان) – استان مرکزی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطلوبیت زیستگاه
مقاله آگامای سروزغی ایرانی
مقاله تالاب میقان
مقاله رگرسیون منطقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رحیمی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در تعیین مطلوبیت زیستگاه آگامای سروزغی ایرانی (Phrynocephalus persicus) در منطقه تالاب میقان از مرداد ۱۳۸۹ آغاز و تا تیر ۱۳۹۰ به مدت ۱۲ ماه به طول انجامید. در طی این مدت موقعیت جغرافیایی نقاط پراکنش و عدم پراکنش آگامای سروزغی ایرانی توسط سیستم مکانیابی جهانی (GPS) ثبت و در نرم افزارArcGIS  وارد گردید. سپس مهمترین عوامل محیطی و زیستگاهی که عبارتند از دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، تیپ خاک، تیپ پوشش گیاهی، تراکم و ساختار گیاهی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین با بررسی متغیرهای زیستگاهی مرتبط با گونه نظیر دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، تیپ و تراکم ساختار گیاهی و تیپ خاک، زیستگاه های مطلوب شناسایی و پس از تحلیل آماری داده ها توسط روش رگرسیون منطقی، این نتیجه حاصل شد که مطلوبیت زیستگاه مورد نظر با دما رابطه مثبت و با ارتفاع از سطح دریا رابطه منفی دارد. بعلاوه پوشش درختچه ای و بوته ای و بافت خاک رسی – شنی همراه با سنگ و کلوخ نیز بالاترین تاثیر را بر مطلوبیت زیستگاه گونه دارامی باشند. در انتها نیز، اعتبار مدل توسط آزمون خوبی برازش هوسمرولمشو (Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test)، سطح زیرمنحنی و صحت کلی، مورد بررسی قرار گرفت.