مقاله بررسی عوامل موثر در اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA)
مقاله اصلاح الگوی مصرف
مقاله اقتصاد مقاومتی
مقاله هدفمندسازی یارانه ها
مقاله حسابداری آب و انرژی
مقاله حسابداری محیط زیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالمشاه سیدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA)، به عنوان شاخه درون سازمانی حسابداری محیط زیست، یک سامانه اطلاعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه مصرف مواد خام، آب، جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و دفع ضایعات و پسماند، و پیشگیری از آلودگی محیط زیست یاری می رساند.EMA، به عنوان ابزار نوین مدیریت، از طریق ارتقای پاسخگوئی زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و مالی سازمان را بهبود می بخشد. این تحقیق با محوریت EMA با هدف شناسایی عوامل موثر در اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی اجرا شده است. به منظور تحقق هدف تحقیق، اقدام به ساخت ۶ فرضیه شده است. جهت آزمون فرضیه ها، پرسشنامه تهیه و ارسال گردیده و پاسخ ها توسط آزمون T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ۱) اولویت پایین حسابداری هزینه های زیست محیطی، ۲) مقاومت در برابر تغییر روش های سنتی، ۳) کارایی یا ملاحظات مخارج و منافع، ۴) محدویت منابع و نیروی متخصص، ۵) دشواری جمع آوری و تخصیص هزینه های زیست محیطی و ۶) فشار خارجی عواملی هستند که بر فرایند تصمیم گیری در مورد اتخاذ یا عدم اتخاذ روش های EMA تاثیرگذارند. در پایان با توجه به نتایج، پیشنهاداتی به منظور به کارگیری این روش ها به مخاطبان ارائه گردیده است. صرفنظر از بسط نظری این حوزه از پژوهش؛ نتایج و یافته های این تحقیق؛ چالش ها، فرصت های استفاده و موارد کاربردی EMA در صنایع ایرانی را تایید نمود. روش این تحقیق بر اساس هدف، روش کاربردی توسعه ای بوده و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است و در مسیر گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل، ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی شامل فیش برداری، مشاهده، مصاحبه باز، پرسشنامه (طیف لیکرت)، فرمول کوکران، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون Tتک نمونه ای استفاده شده است. در ضمن برای انجام کلیه آزمون ها، نرم افزار SPSS به کار رفته است.