مقاله بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۳۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده اضافی
مقاله بتا
مقاله نسبت P/E
مقاله نسبت BV/MV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب الدین شمس
جناب آقای / سرکار خانم: قالیباف اصل حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مقدمی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مجمع عمومی عادی سالیانه درباره پرداخت سود نقدی به سهامدارن تصمیم گیری می شود و این سود تنها به کسانی تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع رسما و قانونا مالک سهام محسوب شوند. لذا قاعدتا پس از برگزاری مجمع، از آنجائیکه سهام بخشی از منافع خود را از دست داده است، معمولا با قیمت کمتری در بورس معامله می شود مساله مهمی که بین سهامدارن وجود دارد شرکت و یا عدم شرکت در مجمع می باشد بنابراین ما در این مقاله سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که سهام چه شرایط و ویژگی هایی داشته باشد تا با حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه آن سهام بتوان بازده اضافی کسب کرد؟ این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ می پردازد. تحقیق حاضر شامل هفت فرضیه می باشد که در آن به بررسی رابطه بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم، درصد تقسیم سود، بتای سهام، نسبت عایدی هر سهم پیش بینی شده سال مالی بعد به عایدی هر سهم محقق شده سال جاری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اندازه شرکت و همچنین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نیمه اول یا دوم سال با بازده اضافی می پردازد که ابتدا با روش همبستگی رابطه بین متغیرها با بازده اضافی سنجیده شدند. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که بین متغیرهای برگزاری مجمع در نیمه اول یا دوم سال، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبت عایدی هر سهم سال مالی آتی به سال مالی فعلی با بازده سهام همبستگی وجود ندارد. لذا این متغیرها از مدل حذف شده و مدل تحقیق را با چهار متغیردیگر شامل نسبت قیمت به عایدی سهم، بتای سهام، اندازه شرکت و سابقه درصد تقسیم سود می باشد طراحی شد.