مقاله بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات خط تولید به کمک ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (بررسی موردی: خط ریخته گری کارخانه ایران خودروی ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۳۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات خط تولید به کمک ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (بررسی موردی: خط ریخته گری کارخانه ایران خودروی ابهر)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارخانه ایران خودروی ابهر
مقاله DEMATEL
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله تئوری مجموعه های فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمنش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروز ضایعات باعث کاهش اثر بخشی سیستم می شود. این ضایعات می تواند همراه با خرابی های اضطراری، کاهش زمانکار مفید ناشی از آماده سازی و تنظیم تجهیزات وکاهش زمانکار مفید ناشی از کار بدون تولید و توقف های در ضمن کار باشد. به منظور کاهش اثرات ضایعات مزبور در اثر بخشی باید به نحوه مقابله با معضلات مزبور توجه زیاد کرد.
در این راستا در تحقیق پیشرو با توجه به اهمیت صنعت خودرو در کشور و وجود ضایعات بالا در آن سعی در شناسایی عوامل موثر بر کاهش ضایعات تولید در کارخانه های ایران خودر و ابهر گردید. در این تحقیق با استفاده از روش Dematel سعی در شناسایی شاخصها و دسته بندی آنها و تعیین روابط علی و معلولی بین آنها گردید. پس از آن با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نسبت به تعیین وزن هر یک از عوامل موجود در ساختار سلسله مراتبی مشخص شده گردید. نهایتا وزن شش عامل که در مجموع ۲۲ شاخص را شامل می شوند در کاهش ضایعات کارخانه ایرانخودر و ابهر محاسبه گردید.