مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک در بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک در بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری الکترونیک
مقاله سودمندی ادارک شده
مقاله همراه بانک
مقاله سهولت ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری آشتیانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی وانانی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فراگیری استفاده از گوشی همراه زمینه ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک ها در محیط پرتلاطم رقابتی از آن به نفع خود بهره جویند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نگرش نسبت به استفاده از موبایل بانک بر روی قصد استفاده از همراه بانک در صنعت بانک داری الکترونیکی می باشد و به آزمون شش فرضیه می پردازد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک در سال ۹۱ می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد ۴۰۰ پرسش نامه بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک توزیع گردید که از این مقدار، تعداد ۳۸۶ پرسش نامه آن مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق فرضیات تاثیر سودمندی ادراک شده و مزایای ادراک شده بر روی نگرش نسبت به استفاده از موبایل بانک قبول مورد واقع نشد و چهار فرضیه دیگر مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مساله است که سهولت استفاده ادراک شده به عنوان یکی از پیش فرض های نگرش افراد در استفاده از موبایل بانک و قصد استفاده از این خدمات نوین بانکی مطرح می باشد.