مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش مصرف کنندگان برای محصولات خاص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۷۸ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مصرف کنندگان برای محصولات خاص
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم به خرید
مقاله لاجیت ترتیبی
مقاله نرخ افزوده
مقاله محصولات خاص
مقاله گروه های مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرام فقیهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بریم نژاد ولی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق عومل موثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان خاص در سه گروه عدم استفاده، استفاده کننده اتفاقی و استفاده کننده دائمی و آگاهانه با استفاده از مدل لاجیت رتبه ای مورد بررسی قرار گرفته است. میوه و سبزی که به صورت ارگانیک، سالم و طبیعی تولید شده و نیاز به بازار خاص یا نیچ دارند به عنوان محصولات خاص در این تحقیق ذکر شده است. شناسایی رفتار مصرف کنندگان تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی از اهداف تحقیق حاضر بوده و بدین منظور داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از ۳۰۳ پاسخ گو از میان خریداران سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در بهمن سال ۱۳۹۰ جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تخمین رگرسیون نشان می دهد عواملی چون، درآمد مصرف کنندگان، داشتن فرزند زیر ۵ سال، شاخص های آگاهی از ویژگی های محصول، برچسب اطلاعات محصول و نیز کیفیت اثر مثبت و معنی داری در احتمال پذیرش و تصمیم به خرید محصولات خاص داشته اند و تحلیل نهایی بر اساس اثرات نهایی صورت پذیرفته است.