مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
مقاله روش مدل معادلات ساختاری
مقاله زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلکار راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به کارگیری فناوری های پیشرفته در فضای کسب و کار امروز از اهمیتی بالا برخوردار است. یکی از این فناوری های نوین در ارایه و استفاده از صورت های مالی، «زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی» است که منافع عمده ای در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارایه می کند. در این پژوهش سعی شده عوامل موثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه بررسی شوند تا نتایج این ارزیابی به تصمیم گیرندگان و مجریان این نوآوری کمک نماید تا ابعاد مختلف موضوع را با دانش بیشتری مدیریت نمایند و از هزینه ها و تاثیرهای منفی بکاهند. جهت نیل به این هدف پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، ۱۱ عامل موثر بر پذیرش زبان گزارشگری توسعه پذیر گزارشگری مالی شناسایی شدند. سپس مدیران و کارشناسان مالی شرکت با ابزار پرسشنامه نظرسنجی واقع شدند. نظرات ایشان با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل واقع شدکه در نهایت تاثیر ۹ متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد تایید قرار گرفت.