مقاله بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۴۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسانات قیمت مسکن
مقاله مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی
مقاله الگوی تصحیح خطا
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اویسی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش سریعقیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده و به همین دلیل، مطالعه عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن بسیار با اهمیت است.
در این مقاله، اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونی و درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای فوق بر قیمت مسکن، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی با استفاده از داده های فصلی سال های ۱۳۸۷-۱۳۷۰، برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید.
نتایج حاصل از مدل برآورد شده بیانگر این واقعیت است که، متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت بالایی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستند.