مقاله بررسی عوامل موثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور (رهیافت داده های تابلویی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور (رهیافت داده های تابلویی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت انرژی
مقاله استان های کشور
مقاله آلودگی محیط زیست
مقاله داده های تابلویی
مقاله جمعیت
مقاله شهرنشینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتی فرید صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر آلودگی محیط زیست در استان های کشور می باشد. در این مقاله ابتدا شاخص انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیار آلودگی محیط زیست و همچنین شدت انرژی استان های کشور محاسبه شده و سپس با استفاده از داده های تابلویی، طی سال های ۸۶-۱۳۸۲ به بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می باشند، بطوری که کشش انتشار سرانه دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی و شدت انرژی به ترتیب معادل ۰٫۷۱ و ۰٫۹۵ بدست آمده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به میزان یک درصد، انتشار سرانه دی اکسیدکربن به میزان بیش از یک درصد و به ترتیب معادل ۱٫۳۴ و ۱٫۶۸ درصد افزایش می یابد.