مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان تامین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعه موردی: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شعبه یک قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۲۹۹ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان تامین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعه موردی: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شعبه یک قم)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه شده
مقاله تامین اجتماعی
مقاله سابقه بیمه
مقاله کارفرما
مقاله مستمری بازنشستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملامحمدی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی ترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاه افراد در دوران پیری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در برقراری این خدمت مهم، در جهت گسترش آن در دوره زمانی آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲ به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و ابزارهای گردآوری داده ها اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه است.
۱۹۱ نمونه، به طور تصادفی از جامعه آماری تحقیق انتخاب شد، که شامل ۸۱۲۳ نفر بیمه شده ای است که بیمه پردازی را از شعبه یک سازمان تامین اجتماعی قم شروع کرد و تا پایان آذرماه ۱۳۹۱، با وجود کسب شرط سنی برقراری مستمری بازنشستگی، که برای مردان حداقل ۶۰ سال و برای زنان حداقل ۵۵ سال است، شرط سابقه بیمه ای را که حداقل ۲۰ سال است، احراز نکرده اند و بازنشسته نشده اند.
یافته های پژوهش بیانگر آن است که ۸۵٫۷ درصد نمونه های بررسی شد، بیش از ۴۰ سال سابقه کار داشته، و ۶۷ درصد آنان سطح سواد مناسب ندارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین عوامل موثر در برقراری مستمری بازنشستگی به ترتیب اولویت، عبارت اند از برنامه های حمایت از کارگران، رفتار بیمه ای کارفرما، آموزش و اطلاع رسانی قوانین سازمان تامین اجتماعی، قوانین سازمان تامین اجتماعی، توان اقتصادی بیمه شده و کارفرما.