مقاله بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله مناطق روستایی
مقاله کهگیلویه و بویراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری سیدفرخ
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی آیت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، ۴۰۳ خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال ۱۳۸۸ در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل ۳۳۷٫۲، ۱۹۵٫۶ و ۵۳۲٫۸ هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب ۳۱٫۳، ۹٫۶ و ۴ درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب ۳۲٫۳، ۸٫۶ و ۶٫۳ درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.