مقاله بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات خدمات (فنی و مهندسی)
مقاله شاخص عملکرد صادرات
مقاله شاخص مزیت نسبی آشکار شده
مقاله داده های تابلویی
مقاله کشورهای عضو OIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده خالد
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سحابی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.
نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۴، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارز موثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یاد شده در بلوک های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است. بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مدنظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.