مقاله بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۷۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه ای ایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانع ورود
مقاله تمرکز
مقاله صرفه های مقیاس
مقاله نرخ بازده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهیکی تاش محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادکاشی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: کرانی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مولفه های ساختاری بازار مانع ورود است. بر اساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش یابد. از این رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی می کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. یافته های تحقیق موید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.