مقاله بررسی عوامل موثر بر سختی درمان ارتودنسی کانین نهفته ماگزیلا با کمک تصاویر Cone Beam Computed Tomography که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر سختی درمان ارتودنسی کانین نهفته ماگزیلا با کمک تصاویر Cone Beam Computed Tomography
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتودنسی
مقاله توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
مقاله دندان نهفته
مقاله دندان های نیش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میراسماعیلی امیرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادیان نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: ملاباشی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: دندان های کانین ماگزیلا نقش مهمی در زیبایی و فانکشن دارند. درمان بیماران با کانین نهفته ماگزیلا نسبت به سایر بیماران ارتودنسی دشوارتر بوده و نیاز به صرف زمان بیشتری دارد. هدف از این مطالعه تعیین شاخص دشواری درمان ارتودنسی دندان کانین نهفته ماگزیلا در توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ((CBCT بر اساس نظر متخصصین ارتودنسی می باشد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، نه فاکتور موثر بر سختی درمان در ۳۶ CBCT بیمار با ۵۰ کانین نهفته با استفاده از برنامه Dolphin 3D اندازه گیری شد. نه تصویر به دست آمده از بیماران به همراه اندازه گیری های انجام شده بر روی وب سایت طراحی شده به این منظور قرار داده شد. از ۱۰ ارتودنتیست خواسته شد که سختی رویش کانین نهفته را از ۱ تا ۱۰ درجه بندی کنند. همچنین از آنها خواسته شد که میزان تاثیر هر یک از متغیرها در درمان را نیز از ۱ تا ۵ ارزیابی کنند. رگرسیون خطی با اثرات تصادفی در مرحله اکتشافی و رگرسیون خطی ساده در مرحله ایجاد مدل مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میانگین سن بیماران ۵٫۸±۱۹٫۰۸ سال و میانگین تجربه کلینیکی متخصصین ۱۲٫۰۲±۲۲٫۷ سال بود. سه متغیر در مرحله اکتشافی و ۲ متغیر در مرحله ایجاد مدل حذف شدند. فاصله عمودی تا پلن اکلوزال (P=0.000)، همپوشانی در نمای فرونتال (P=0.000)، زاویه با پلن اکلوزال (P=0.029)،(P=0.000) Dilaceration و چرخش(P=0.029)  رابطه معنی داری با شاخص دشواری درمان داشتند.
نتیجه نهایی: سختی درمان کانین نهفته ماگزیلا می تواند به صورت کمی با اندازه گیری متغیرها از روی تصاویر CBCT اندازه گیری شود.