مقاله بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۷۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالی
مقاله مدل سازی معادلات ساختاری
مقاله سرمایه
مقاله بدهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحیدری امید
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۶ است. در این مطالعه، از مدل شاخص های چندگانه- علل چندگانه که در واقع، حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی استفاده شده و تاثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه ای دارایی ها، سودآوری، نوسان پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی به طور هم زمان، با دو نسبت بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه ای دارایی ها مهم ترین عامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ها است. دیگر عوامل تعیین کننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی های کوتاه مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.