مقاله بررسی عوامل موثر بر توریسم: تلفیق روش های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۵۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر توریسم: تلفیق روش های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت توریسم
مقاله عوامل موثر بر توریسم
مقاله شاخص هریتیج
مقاله روش پانل دیتا
مقاله روش سیستم دینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلیحی نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ و شبیه سازی نیز تا سال ۲۰۲۵ و برای ۵۳ کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. از جمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تاثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تاثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تاثیر تغییرات متغیرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.