مقاله بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2 در ایران (مطالعه موردی نیروگاهها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2 در ایران (مطالعه موردی نیروگاهها)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط زیست
مقاله انتشار CO2
مقاله تجزیه عوامل
مقاله نیروگاه
مقاله اثر تولیدی
مقاله اثر ساختاری
مقاله اثر شدت انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دامن کشیده مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی الهام سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسائل زیست محیطی به خصوص تغییرات آب و هوایی به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر مساله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد.
آمار موجود در ایران نشان می دهد که سرانه انتشار CO2 از ۶۰۷ کیلوگرم در سال ۱۳۴۶ به ۴۹۷۷٫۷ کیلوگرم در سال ۱۳۸۲ و ۶۸۸۱٫۷ کیلوگرم در سال ۱۳۸۶ رسیده است که بیش از ۱۱ برابر شده است.
هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال ۱۳۸۶ برای گازهای.SPM NOX. SO2. CO2. CO. CH4 : در حدود ۹۲۱۹۵ میلیارد ریال می باشد که معادل ۱۹٫۳ در صد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۶ بوده است.
سهم ۳۹۳۸۱ co2میلیارد ریال بوده است که حدود ۹۶۱۴ میلیارد ریال توسط نیروگاه ها انتشار یافته است. (نظری و بخشی زاده، ۱۳۸۹، ۱۵-۱)
در این مقاله با استفاده از LMDI عوامل موثر بر انتشار CO2 به اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت تجزیه شده است. این تحقیق در دوره زمانی (۱۳۸۵-۱۳۸۰) و برای نیروگاههای کشور انجام شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل در انتشار CO2 عامل تولیدی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل می توان با استفاده از بهبود بهره وری انرژی (کاهش شدت انرژی) و استفاده از سوخت گاز طبیعی به جای دیگر سوختها و با به کار گیری نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به سایر نیروگاهها برای تولید برق انتشار CO2 را بدون کاهش تولید برق کاهش داد.