مقاله بررسی عوامل موثر برکیفیت ریز ساختاری و سطحی رسوب آهن به روش احیای الکتریکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر برکیفیت ریز ساختاری و سطحی رسوب آهن به روش احیای الکتریکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای الکتریکی
مقاله مواد افزودنی
مقاله رسوب آهن
مقاله ریز ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محی آبادی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: امامی سید امیر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احیای الکتریکی آهن از محلول های سولفاتی به منظور خالص سازی و بهبود کیفیت سطحی و ریز ساختاری محصول به دست آمده از فرآیند الکترولیز انجام شد. محصول این فرآیند، پودر یا رسوب آهن بوده که در صنایع متالورژی پودر و در کاربردهای پیشرفته فناوری نظیر آلیاژهای پیشرفته مغناطیسی نرم کاربرد دارد. در تحقیق حاضر برای تولید یک محصول با کیفیت بر روی سطح کاتد به بررسی یک سری از عوامل تاثیر گذار پرداخته شد، با بررسی بر روی رسوب آهنی تولید شده مشاهده شد که ماده افزودنی گوار از رشد غدهای و غیر هم سطح رسوب آهنی بر روی سطح کاتد جلوگیری میکند، و باعث عدم ریزش این رسوب از سطح کاتد میشود. نتایج مطالعاتی ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان میدهد که سه عامل دما، pH، غلظت اولیه آهن، علاوه بر تاثیر داشتن بر روی کیفیت رسوب آهنی بیشترین تاثیر را بر روی ریز ساختار آن بر سطح کاتد دارند، به نحوی که افزایش هر یک از این عوامل منجر به تولید ریز ساختاری درشت دانه همراه با تخلخل زیادتر می شود.