مقاله بررسی عوامل مستعد کننده خشونت شغلی نسبت به دانشجویان فوریت های پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۶۸ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مستعد کننده خشونت شغلی نسبت به دانشجویان فوریت های پزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت شغلی
مقاله عوامل مستعد کننده
مقاله دانشجوی تکنسین فوریت های پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهستانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقی نیره
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کورش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فخار حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خشونت شغلی به صورت فزاینده ای به عنوان یک مشکل در سیستم مراقبت های بهداشتی شناخته شده است. دانشجویان تکنسین فوریت های پزشکی ممکن است در حین آموزش بالینی مورد خشونت شغلی قرار بگیرند. با این حال محققان تاکنون توجهی به این موضوع نداشتند. هدف از این تحقیق بررسی شیوع و عوامل مستعد کننده خشونت شغلی نسبت به دانشجویان فوریت های پزشکی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ۴۸ دانشجوی تکنسین فوریت های پزشکی با روش سرشماری شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن با روش اعتبار محتوا و آزمون – آزمون مجدد مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید.
یافته ها: به طور کلی به ترتیب ۴۷٫۹۱% و ۲۰٫۰۸% از دانشجویان سابقه خشونت کلامی و فیزیکی را در حین آموزش بالینی داشتند. اکثر خشونت های فیزیکی و کلامی توسط همراهان بیمار صورت گرفته بود. بیشترین پاسخ به خشونت کلامی و فیزیکی از جانب دانشجویان این واکنش بود که «متقابلا داد و بیداد کردم». شایعترین عامل مساعدکننده خشونت محل کار، تاخیر در رسیدن به محل حادثه از دید بیمار و همراه وی و کمبود آگاهی مردم در خصوص نقش تکنسین فوریت های پزشکی بود.
نتیجه گیری: دانشجویان تکنسین فوریت های پزشکی اغلب در محیط کارآموزی مورد خشونت قرار می گیرند. باید راه های پیشگیری از خشونت و همچنین نحوه واکنش به خشونت به این دانشجویان آموزش داده شود و این مباحث در سرفصل درسی آنان گنجانده شود.