مقاله بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله مدرسه
مقاله همسالان
مقاله رسانه ها
مقاله رفتار بزهکارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده امید
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیوع رفتار انحرافی در میان نوجوانان ، از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است که ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی های زیادی است. به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش نو جوانان پسر شهر ایلام به رفتار بزهکارانه، این مقاله، به شیوه پیمایشی و با توزیع پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای، ۳۷۰ نفر از پسران نو جوان شهر ایلام را ارزیابی کرده است. یافته ها بیانگر آن است که تقلب در امتحان، رفتارهای جنسی و دعوا کردن، بیشترین گرایش را در بین پاسخگویان داشته اند. همچنین، از میان ۱۰ متغیر مستقل آزمون شده، متغیرهای؛ نظارت خانواده، صمیمیت بین اعضای خانواده، آشفتگی خانواده، داشتن مجرم در خانواده، تعلق خاطر به مدرسه، همنشینی با دوستان بزهکار، وابستگی به دوستان، استفاده از تولیدات فرهنگی داخلی و استفاده از تولیدات فرهنگی خارجی با گرایش پسران نوجوان به رفتار بزهکارانه رابطه معنی دار داشته اند. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می دهد که متغیرهای همنشینی با دوستان بزهکار، صمیمیت بین اعضای خانواده، میزان استفاده از رسانه های خارجی، وابستگی به دوستان و نظارت خانواده، ۴۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.