مقاله بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش آموزان متوسطه شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش آموزان متوسطه شهر کرج
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت ملی
مقاله آموزش و پرورش
مقاله دینداری و رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش ها آشکار ساخته اند که در بین عوامل جامعه پذیری، آموزش و پرورش (رسمی و غیررسمی) نقش اساسی در شکل گیری هویت ملی دارد. با عنایت به این مهم مقاله حاضر عوامل اجتماعی موثر بر هویت ملی در بین ۴۰۰ نفر از دانش آموزان شهر کرج را به عنوان نمونه در سال ۹۱-۹۰ بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آنند که دینداری، گرایش به گروه مرجع داخلی، رسانه و مدرسه با هویت ملی رابطه معنی داری دارند. پس از کنترل متغیرها با مدل رگرسیون معلوم شد دینداری و گروه مرجع بیشترین اثر مثبت و استفاده از رسانه های فراملی (ماهواره و اینترنت) بیشترین اثر منفی را بر هویت ملی دارند. یافته ها با استفاده از دلالت های نظریه تاچفل و جنکینز تبیین شدند.