مقاله بررسی عوامل مرتبط با سرگیجه های ثانویه به علل عروقی تاییدشده با (MRI (DWI مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با سرگیجه های ثانویه به علل عروقی تاییدشده با (MRI (DWI مغزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرگیجه
مقاله علل عروقی
مقاله مرکزی-ام ار ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی لر مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پورعیسی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حرفه دوست فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سرگیجه، احساس سبکی سر و عدم تعادل، شکایات شایعی در بیمارانی است که برای ارزیابی نورولوژیک ارجاع می شوند. در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سرگیجه های با علل سربروواسکولار با یافته های مثبت در معاینه و شرح حال پرداخته شده و عوامل مرتبط شناسایی گردیده اند.
مواد و روش کار: بیماران بر اساس شرح حال و نتایج MRI DWI در دو گروه با MRI DWI غیرطبیعی و علل سربروواسکولار حاد برای سرگیجه و گروه MRI DWI طبیعی و علل غیرمرکزی برای سرگیجه قرار گرفتند و ارتباط یافته های شرح حال و معاینه در دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه ۱۱۹ بیمار شامل ۷۳ مرد و ۴۶ زن مورد بررسی قرار گرفتند. در مقایسه گروه بیماران با MRI DWI غیرطبیعی در مقابل بیماران با MRI DWI نرمال اختلاف معنی داری در جنسیت (p= 0.49)، سن بیماران (p= 0.08)، مصرف سیگار (p= 0.20)، ابتلا به هیپرلیپیدمی (p= 0.46)، دیابت (p= 0.77)، هیپرتانسیون (p= 0.13)، بیماری ایسکمیک قلب (p= 0.90)، ریتم فیبریلاسیون دهلیزی (p= 0.33) و سابقه استروک ایسکمیک (p= 0.33) وجود نداشت. در معاینات انجام شده اختلاف بین دو گروه از نظر کاهش شنوایی (p= 0.28)، وزوز گوش (p= 0.22)، استفراغ (p= 0.63)، راه رفتن غیرطبیعی (p= 0.28)، تست مثبت چرخش سریع سر (p= 0.37) معنی دار نبود ولی تفاوت معنی داری در وجود رفلکس کف پایی غیرطبیعی (p= 0.03)، وجود سردرد همراه سرگیجه (p= 0.025)، درگیری اعصاب کرانیال (p= 0.01)، تغییر شدت سرگیجه با تغییر وضعیت (p<0.001)، نیستاگموس (p= 0.01) و تست انگشت به بینی مختل (p<0.001) در گروه های مورد مطالعه وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وجود علایم نورولوژیک فوکال، سردرد، نیستاگموس خودبخودی و دو جهته به نفع علل مرکزی سرگیجه است. تشدید سرگیجه در وضعیت خوابیده بیشتر علل محیطی را مطرح می کند. در حالی که تشدید سرگیجه به صورت یک حس حرکت دورانی پایدار در وضعیت نشسته در گروه با سرگیجه های مرکزی بیشتر دیده می شود.