مقاله بررسی عوامل مرتبط با جهت گیری ارزشی جوانان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با جهت گیری ارزشی جوانان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری ارزشی
مقاله سنت های فرهنگی
مقاله استفاده از رسانه های جمعی
مقاله انجمن های داوطلبانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابی زارچی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش سعی دارد تا با بهره گیری از روش پیمایش، عواملی را که با جهت گیری ارزشی جوانان در ارتباط است، بررسی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۲۱٫۶ درصد از افراد به سمت جهت گیری ارزشی مادی گرایانه تمایل نشان داده اند درحالی که، ۷۸٫۴ درصد از افراد متمایل به جهت گیری ارزشی فرامادی گرایانه هستند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر آن است که متغیرهای عضویت در انجمن های سیاسی مذهبی، رضایت از زندگی، دینداری، استفاده از رسانه های قدیمی و نوظهور و همچنین قومیت با نوع جهت گیری ارزشی رابطه معناداری دارد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای دینداری، استفاده از رسانه های قدیمی، مذهب-(تشیع)، رضایت از زندگی و عضویت در انجمن های سیاسی مذهبی قادر به تبیین ۲۲٫۷ درصد از واریانس متغیر وابسته هستند.