مقاله بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در معرفت اخلاقی از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکنترلی
مقاله عوامل مستقیم و غیرمستقیم
مقاله ضعف نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریساوی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل ضعف خودکنترلی از دیدگاه قرآن کریم می پردازد. روش تحقیق، توصیف و تحلیل آیات قرآن کریم، درباره خودکنترلی است. از یافته های این پژوهش تقسیم عوامل ضعف خودکنترلی به مستقیم و غیرمستقیم است. در قرآن بر عواملی مانند پیروی از هوای نفس، غفلت از خود، کبر و غرور، خودستایی، وابستگی به دنیا و وسوسه شیطان، به مثابه عوامل مستقیم ضعف خودکنترلی در انسان، تاکید شده است. همچنین ضعف نفس و اراده از عوامل غیر مستقیم اند که برای زدودن عوامل غیرمستقیم نیز باید نخست به تقویت نفس و اراده پرداخت. در این مقاله برای هریک از عوامل راهکاری نیز عرضه شده است.